Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Korzyści i sukcesy - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Dzięki współpracy 22 gmin, realizowane przez Związek projekty mają konkretny wpływ na sytuację regionu, poprzez skoordynowane działania, spójne założenia, jednakowe standardy i bardziej efektywny system monitorowania rezultatów i trwałości niż w przypadku samodzielnej realizacji projektów przez poszczególne gminy. Takie podejście zwiększa też oddziaływanie projektów, ułatwia pozyskiwanie funduszy i tym samym przyspiesza rozwój regionu.

Pierwszym zadaniem było wykonanie kompleksowego Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. W 1999 roku, Program został wysoko oceniony przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był to pierwszy spójny program dla całej rzeki Wisłoki, wdrażający zasadę zlewniowego systemu zarządzania – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, uwzględniający naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych. Stanowił silną podstawę działań w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem funduszy pomocowych. Kluczem do sukcesu była solidarna współpraca wszystkich beneficjentów.
Kontynuując partnerstwo, w ramach programu unijnego PHARE 2001, wybudowano 65 kilometrów kanalizacji sanitarnej o wartości 3 milionów euro. Następnie, Związek pozyskał 48 milionów euro z Funduszu Spójności na wybudowanie w latach 2006-2010 600 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 90 kilometrów sieci wodociągowej, 10 oczyszczalni ścieków, zmodernizowanie 4 oczyszczalni i 2 stacji uzdatniania wody (był to jeden z największych projektów grupowych w Polsce)

panele fotowoltaiczne
Back to top