– Nagrody

Wśród nagród, które wyróżniają Związek Gmin Dorzecza Wisłoki nie tylko w środowisku lokalnym, ale przede wszystkim na arenie krajowej, są między innymi statuetka „Lidera Polskiej Ekologii 2011″ przyznawana przez Ministra Środowiska organizacjom przyczyniającym się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego 2016” przyznany przez Kapitułę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. W 2017 roku Związek otrzymał także „środowiskowego Oscara”, czyli nagrodę główną Promotora Czystej Energii w kategorii inwestycja i edukacja ekologiczna, w uznaniu za zrealizowany projekt solarny oraz nagrodę „Ekosymbol 2017” za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój, wręczoną przez Głównego Inspektora Ochrony środowiska. W roku 2018, Związek został ponownie nagrodzony w konkursie „Ekosymbol 2018” a w 2019 – został uznany za „Najlepszy Ekozwiązek Podkarpacia”, za zrealizowanie działań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz świadomości ekologicznej Polaków. Również w 2019 r., Związek został nagrodzony w konkursach „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski 2019” oraz „TOP INWESTYCJE 2019″, za zrealizowane w 2018 roku projekty przyczyniające się do kompleksowej ochrony czystości powietrza gmin Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Skołyszyn oraz Tarnowiec (TOP INWESTYCJE nagradza tych, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczając trendy).

 

Back to top